Get Social

Polityka prywatności Sklepu Unique Stuff

www.uniquestuff.pl

("Sklep")

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

US Group Sp. Z o.o., Numer KRS: 0000838790, REGON: 385950631, NIP: 6793198921, ul. Krochmalniki 7/2, 30-428 Kraków.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 • Realizacja Twoich zamówień
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług inny niż newsletter
 • Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie - jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 1 lit. f RODO) polegający na:
 1. profilowaniu w celach marketingowych
 2. przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych
 3. badaniu satysfakcji klientów

Podanie danych:

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Zanim dokonamy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje:

 • wywołujące wobec Ciebie skutki prawne,
 • wpływające na Ciebie w podobnie istotny sposób,

zapytamy Cię o Twoją zgodę.

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez Strony
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych
 • ich sprostowania
 • usunięcia
 • ograniczenia przetwarzania
 • przeniesienia danych do innego administrator

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
 1. z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów - jeśli ma to zastosowanie,
 2. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, )
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

usunąć pliki cookies

blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer/Microsoft Edge

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • dostawca płatności: Przelewy24
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • hurtownia
 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • hostingodawca
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • biuro księgowe
 • podmiot ułatwiajacy optymalizację Sklepu
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności? Napisz na adres e-mail:

biuro@uniquestuff.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem uniquestuff.pl
 2. Sklep internetowy jest prowadzony przez US Group Sp. Z o.o.
 3. Wskazane poniżej terminy użyte w Regulaminie mają następujące znacznie:

Cenacena brutto Produktu podana na stronie internetowej Sklepu
Formularz Kontaktowyfunkcjonalność Sklepu pozwalająca na wypełnienie przez Klienta pól na stronie internetowej (podanie odpowiednich danych) i skontaktowanie się ze Sprzedawcą
Formularz Rejestracjifunkcjonalność Sklepu pozwalająca na wypełnienie przez Klienta pól na stronie internetowej (podanie odpowiednich danych) w celu założenia Konta
Formularz Zamówieniafunkcjonalność Sklepu pozwalająca na złożenie Zamówienia poprzez wskazanie i dodanie Produktu do elektronicznego koszyka, a także podanie odpowiednich danych i wybór sposobu dostawy oraz sposobu płatności
Klientpodmiot korzystający ze Sklepu, który zawarł lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży/Umowę Wykonania Produktu Indywidualnego z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
Kontofunkcjonalność Sklepu, umożliwiająca Klientowi, po zalogowaniu się w Sklepie za pomocą indywidualnego loginu i hasła, dostęp do zasobów w systemie informatycznym zawierających dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach
KonsumentKlient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej zakupu Produktu niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
Newsletterinformacje cyklicznie przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, dotyczące Produktów oraz promocji i nowości w Sklepie
Produktrzecz oferowana przez Sprzedawcę do zakupu za pośrednictwem Sklepu
Produkt Indywidualnyrzecz oferowana przez Sprzedawcę do zakupu, która ma charakter nieprefabrykowany, produkowana jest wg specyfikacji Klienta lub służy zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb
SprzedawcaUS Group Sp. Z o.o. 
Sklepsklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę i dostępny na stronie internetowej pod adresem www.uniquestuff.pl
Umowa Sprzedażyumowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Formularza Zamówienia
Umowa Wykonania Produktu Indywidualnegoumowa dotycząca wykonania i sprzedaży Produktu Indywidualnego zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Formularza Kontaktowego
Użytkownikkażdy podmiot korzystający ze strony internetowej, na której znajduje się Sklep
Zamówienieprowadzące do zawarcia Umowy Sprzedaży oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu, które Klient chce zakupić, a także określające sposób zapłaty, sposób dostawy Produktu oraz dane Klienta

§ 2

[usługi świadczone drogą elektroniczną]

 1. Sprzedawca świadczy rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
 • umożliwienie Klientowi założenia Konta oraz umożliwienie dostępu do tego Konta („Usługa Konta”);
 • przesyłanie Newslettera („Usługa Newslettera”);
 • umożliwienie Klientom dodania Produktu do elektronicznego koszyka oraz udostępnienie Formularza Zamówienia w celu podania danych, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży („Usługa Dotycząca Umów Sprzedaży”).
 1. Wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1, Sprzedawca świadczy bezpłatnie.
 2. Usługa Dotycząca Umów Sprzedaży jest świadczona również dla Klientów, którzy nie posiadają Konta w Sklepie.
 3. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie Sprzedawcy odpowiedniej informacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@uniquestuff.pl lub pisemnie na adres: ul.Krochmalniki 7/2, 30-428 Kraków. Po przesłaniu oświadczenia Sprzedawca niezwłocznie usunie Konto Klienta.
 4. Usługa Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie Sprzedawcy odpowiedniej informacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@uniquestuff.pl lub pisemnie na adres: ul.Krochmalniki 7/2, 30-428 Kraków.
 5. Usługa Dotycząca Umów Sprzedaży jest jednorazowa i ulega zakończeniu z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia (kliknięcia przycisku "Zamawiam i płacę") albo opuszczenia przez niego strony z Formularzem Zamówienia bez złożenia Zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia (kliknięciem przycisku "Zamawiam i płacę"), Klient ma prawo do zrezygnowania ze złożenia Zamówienia w dowolnym momencie.
 6. Klient jest zobowiązany do podania w Formularzu Rejestracji oraz Formularzu Zamówienia danych prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością.
 7. Klient ma obowiązek korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Klient ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych elektronicznie, o których mowa w niniejszym paragrafie. Reklamacja może zostać złożona w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@uniquestuff.pl lub pisemnie na adres: ul.Krochmalniki 7/2, 30-428 Kraków.
 9. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 10. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu i wszystkich jego funkcjonalności niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych w postaci: posiadania urządzenia z dostępem do Internetu, posiadanie konta poczty elektronicznej, a także zainstalowanie na urządzeniu przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 40 lub wyższej, Google Chrome w wersji 58 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 50 lub wyższej, Opera w wersji 44 lub wyższej albo Safari w wersji 9 lub wyższej. W używanej przez Klienta przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa plików cookies.

§ 3

[Usługa Konta]

 1. Założenie Konta wymaga:
 • wypełnienia Formularza Rejestracji dostępnego w Sklepie przez podanie wymaganych w nim danych tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, danych adresowych oraz hasła, którego Klient będzie używał do logowania się na Konto. W przypadku firmy dodatkowo: NIP oraz nazwa firmy.
 • zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych; oświadczenie o akceptacji Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych składa się drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji pod Formularzem Rejestracji;
 • kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”.
 1. Potwierdzenie założenia Konta Klient otrzymuje w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w Formularzu Rejestracji.
 2. Po założeniu Konta Klient uzyskuje do niego dostęp. Dostęp do Konta jest możliwy po zalogowaniu się przez Klienta w Sklepie.
 3. Logowanie na Konto następuje przez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie i podanie wymaganych w nim danych tj. adresu e-mail i hasła Klienta oraz kliknięcie przycisku „Zaloguj się”.

§ 4

[Usługa Newslettera]

 1. Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedawcę Newslettera, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. na adres e-mail, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Newsletter może zawierać informację handlową.
 2. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera, zostaje zapisany do Newslettera z chwilą założenia Konta.

§ 5

[Umowa Sprzedaży]

 1. Za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Sklepie, Klient ma możliwość zawierania Umów Sprzedaży dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie w momencie składania Zamówienia. Specyfikacja Produktów i ich opisy są dostępne na stronie internetowej Sklepu.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży wymaga wykonania kolejno czynności, o których mowa poniżej.
 3. Klient może dodać wybrany przez siebie Produkt, który chce zakupić do elektronicznego koszyka przez kliknięcie odpowiedniego przycisku.
 4. Następnie, po kliknięciu przycisku „Przejdź do koszyka” może sprawdzić zawartość elektronicznego koszyka.
 5. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam”, Klient może przejść do Formularza Zamówienia.
 6. Po przejściu do Formularza Zamówienia (lub na wcześniejszym etapie), Klient może zalogować się, jeżeli posiada Konto.
 7. Po przejściu do Formularza Zamówienia Klient powinien:
 • wypełnić jego aktywne pola przez podanie takich danych jak: imię i nazwisko albo nazwa firmy, NIP, adres e-mail, adres, telefon;
 • wybrać sposób dostawy spośród dostępnych opcji;
 • wybrać sposób płatności spośród dostępnych opcji;
 • zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu przez zaznaczenie odpowiedniej opcji;
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez zaznaczenie odpowiedniej opcji.
 1. Po wykonaniu czynności, o których mowa wyżej, Klient może kliknąć przycisk "Zamawiam i płacę", co jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca, niezwłocznie po złożeniu Zamówienia przez Klienta, potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie do realizacji poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta podany w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji. Potwierdzenie to zawiera w szczególności oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Umowa Sprzedaży obowiązuje do czasu jej wykonania.
 4. Fakt zawarcia Umowy Sprzedaży jest utrwalany i zabezpieczany w systemie informatycznym Sklepu.

§ 6

[Cena]

 1. Cena Produktu jest widoczna w Sklepie przy danym Produkcie.
 2. Cena podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.
 3. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.
 4. Dane dotyczące łącznej Ceny wraz z kosztami dostawy zamawianego Produktu są przekazywane Klientowi w Sklepie podczas składania Zamówienia.

§ 7

[sposób i terminy płatności]

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie zapłaty za zamówiony Produkt za pomocą:
 • bankowości internetowej za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą.
 • Przelewu krajowego na konto bankowe US Group sp. Z o.o.:

mBank 70 1140 2004 0000 3002 7995 6720

 1. Klient jest zobowiązany dokonać płatności w terminie do 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Obsługa płatności jest realizowana przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, przy ul.Kanclerska15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu- Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-236-98-87, REGON 301345068. Płatność jest realizowana w sposób wskazany przez Klienta. Szczegóły i regulamin płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 dostępne są na stronie internetowej przelewy24.pl. W przypadku wyboru przez Klienta tego sposobu płatności, Klient zostanie przekierowany poza stronę internetową Sklepu w celu dokonania płatności.

§ 8

[sposoby dostawy Produktu]

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi wybór następujących sposobów dostawy:
  • Firma kurierska DHL
  • Odbiór osobisty pod adresem ul. Józefa i Floriana Sawiczewskich 21A, 30-698 Kraków
 2. Termin dostawy Produktu wynosi od 1 do 3 dni roboczych i zależy od dostępności wybranego Produktu w magazynie. Informacja o dostępności wybranego Produktu w magazynie jest dostępna na stronie konkretnego Produktu. W przypadku gdy produkt jest dostępny na zamówienie, czas dostarczenia jest dłuższy i jest on podany na stronie konkretnego produktu. Początek biegu terminu dostawy liczony jest od dnia uznania należnej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Do dostarczanych Produktów dołączana jest faktura lub paragon.

§ 9

[Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży]

 1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży może od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa wyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres Krochmalniki 7/2, 30-428 Kraków lub na adres poczty elektronicznej biuro@uniquestuff.pl
 3. Oświadczenie należy złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca Produktu. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu.
 5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, umowę tę uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 10

[Produkty Indywidualne]

 1. Oprócz Produktów dostępnych w asortymencie Sklepu w momencie składania Zamówienia, Klient może zamówić u Sprzedawcy Produkt Indywidualny.
 2. Produkt Indywidualny może być:
  • rzeczą rodzajowo (gatunkowo) odrębną od Produktów dostępnych w asortymencie Sklepu, wykonaną na indywidualne zamówienie Klienta, wg jego pomysłu, specyfikacji lub wskazówek;
  • rzeczą należącą do rodzaju (gatunku) Produktów dostępnych w asortymencie Sklepu, lecz wykonaną na indywidualne zamówienie Klienta, wg jego pomysłu, specyfikacji lub wskazówek.
 3. Do zamówień Produktu Indywidualnego nie stosuje się postanowień § 5 Regulaminu. Zamówienie Produktu Indywidualnego może nastąpić w sposób opisany poniżej.
 4. Klient może za pośrednictwem Formularza Kontaktowego złożyć zapytanie dotyczące Produktu Indywidualnego; w Formularzu Kontaktowym Klient powinien podać dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz wskazać opis Produktu Indywidualnego, który go interesuje; zapytanie może zostać przesłane również bezpośrednio na adres e-mail Sprzedawcy biuro@uniquestuff.pl
 5. Sprzedawca może odpowiedzieć na zapytanie Klienta dotyczące Produktu Indywidualnego, przesyłając mu odpowiedź na jego adres e-mail; jeżeli będzie to konieczne, Sprzedawca w odpowiedzi poprosi o przesłanie dodatkowych informacji.
 6. Jeżeli uzyskanie dodatkowych informacji nie jest konieczne, Sprzedawca w odpowiedzi przedstawi cenę Produktu Indywidualnego, planowany termin jego wykonania i warunki oraz termin płatności.
 7. Odpowiedź Sprzedawcy zawierającą cenę Produktu Indywidualnego, planowany termin jego wykonania i warunki oraz termin płatności, traktuje się jako ofertę zawarcia Umowy Wykonania Produktu Indywidualnego. Sprzedawca jest związany złożoną ofertą przez okres 3 dni (termin przyjęcia oferty).
 8. Zawarcie Umowy Wykonania Produktu Indywidualnego w każdym przypadku wymaga wyraźnego przyjęcia oferty przez Klienta w terminie, o którym mowa wyżej. O przyjęciu oferty Klient powinien powiadomić Sprzedawcę przez przesłanie odpowiedniej wiadomości e-mail na adres biuro@uniquestuff.pl
 9. Płatność za Produkt Indywidualny powinna nastąpić w sposób wskazany w ofercie zawarcia Umowy Wykonania Produktu Indywidualnego.
 10. Dostawa Produktu Indywidualnego nastąpi w terminie ustalonym przez Strony.
 11. Sprzedawca powiadomi Klienta o wysokości kosztów dostawy. Klient ma obowiązek pokryć koszty dostawy Produktu Indywidualnego.
 12. Wykonanie Produktu Indywidualnego wiąże się z dostarczeniem Klientowi rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji Klienta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt 3 ustawy o Prawach konsumenta. W związku z tym, Klientowi, nawet jeżeli jest Konsumentem, zgodnie z ww. przepisem, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Wykonania Produktu Indywidualnego.

§ 11

[Reklamacje]

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt/Produkt Indywidualny wolny od wad.
 2. Podstawa prawna oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta w przypadku, gdy sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) jest określona w przepisach prawa, w tym art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
 3. Klient może złożyć reklamację w formie:
  • pisemnej na adres: Krochmalniki 7/2, 30-428 Kraków;
  • droga elektroniczną na adres e-mail: biuro@uniquestuff.pl
 4. Reklamacja musi być złożona na formularzu, którego wzór znajduje się w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
 5. Sprzedawca zaleca Klientowi wskazanie w reklamacji informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, a w szczególności rodzaju wady i daty jej wystąpienia oraz żądania sposobu doprowadzenia Produktu/Produktu Indywidualnego do zgodności z Umową Sprzedaży/Umową Wykonania Produktu Indywidualnego lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, co przyspieszy proces rozpatrywania reklamacji. Powyższe wskazania są jedynie zaleceniami i nie mają wpływu na skuteczność złożenia reklamacji.
 6. Wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi Klient jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt/Produkt Indywidualny na koszt Sprzedawcy na adres: ul.Krochmalniki 7/2, 30-428 Kraków. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu/Produktu Indywidualnego lub sposób jego zamontowania, jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest zobowiązany udostępnić Produkt/Produkt Indywidualny Sprzedawcy, w miejscu, w którym Produkt/Produkt Indywidualny się znajduje.
 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku ustosunkowania się Sprzedawcy do złożonej reklamacji we wskazanym powyżej terminie uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

§ 12

[Polubowne rozwiązywanie sporów]

 1. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.
 2. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą w przedmiocie złożonej przez Konsumenta reklamacji, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny, lub też skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uokik.gov.pl, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych.

§ 13

[dane osobowe]

W celu zapewnienia działalności Sklepu Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator") US Group Sp. Z o.o., Numer KRS: 0000838790, REGON: 385950631, NIP: 6793198921 ul. Krochmalniki 7/2, 30-428 Kraków

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 14

[zmiana Regulaminu]

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzach lub zmiana funkcjonalności Sklepu.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu w Sklepie.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki stron powstałe przed dokonaniem takiej zmiany, w szczególności w przypadku Umów Sprzedaży/Umów Wykonania Produktu Indywidualnego zawartych za pośrednictwem Sklepu, zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 4. Każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wiążą Klienta, jeżeli nie wypowiedział on umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianach. Wypowiedzenie może zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@uniquestuff.pl lub pisemnie na adres: ul.Krochmalniki 7/2, 30-428 Kraków. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie usunie Konto Klienta.

§ 15

[postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem uniquestuff.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.